DISCLAIMER - Mrs.Multitask

Mrs.Multitask verleent u hierbij toegang tot www.mrsmultitask.nl en publiceren hier teksten, afbeeldingen, producten en andere materialen. Mrs.Multitask behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Mrs.Multitask spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiserenen/of aan te vullen, maar heeft hiertoe geen verplichting.

De informatie op de Website wordt zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Mrs.Multitask niet aansprakelijk. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Mrs.Multitask is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) Website. Daarnaast is Mrs.Multitask niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen.

Hoewel Mrs.Multitask alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Mrs.Multitask niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de Website op de Website geplaatst worden. Mrs.Multitask oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Mrs.Multitask is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden is Mrs.Multitask niet aansprakelijk.

Concluderend sluit Mrs.Multitask alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Website. De Website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks naar derden, zijn eigendom van Mrs.Multitask.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en alle onderdelen daarvan berusten bij Mrs.Multitask, voor zover deze rechten niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mrs.Multitask is het niet toegestaan om de Website, delen van de Website, informatie verkregen van de Website, producten getoond op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, neem dan contact op via: info@mrsmultitask.nl

© 2019 - 2021 Mrs.Multitask | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel